06 - 50 56 81 73       info@mandersmesologie.nl

Afspraak MAKEN

U kunt een afspraak maken:

- via telefoonnummer 06 505 68 173 (indien nodig kunt u mijn voicemail inspreken).
- via het contactformulier op deze pagina.
- via e-mail: info@mandersmesologie.nl

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u per mail een bevestiging met verdere informatie. U ontvangt dan ook een intakeformulier, voedingsdagboek, algemene voorwaarden en behandelovereenkomst. (evt. te downloaden op deze pagina). Mocht u via een osteopaat naar mij verwezen zijn en er is bij de osteopaat al een intakeformulier ingevuld, dan kunt u de osteopaat verzoeken deze aan mij te sturen. Het intakeformulier heb ik uiterlijk 1 werkdag voor onze afspraak nodig om mij voor te bereiden op het consult. Het voedingsdagboek en de behandelovereenkomst mag u meenemen naar het consult.

Let op; het intakeformulier kunt u met de hand of digitaal invullen, u kiest het juiste intakeformulier om in te vullen.

U ontvangt ook per mail de corona spelregels die ik hanteer in mijn praktijk, wilt u deze van tevoren doorlezen?

KOSTEN EN VERGOEDING:

Consult volwassene                         €95,00   (60-90 minuten)
Consult kind (0-12 jr)                      €75,00 (ca. 60 minuten)

De vergoeding door de verzekering voor een consult is afhankelijk van uw verzekering.

Zie ook download "MandersMesologievergoedingen2020" op deze pagina.

Dit overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Contactformulier

Manders Mesologie

Manders Mesologie

Manders Mesologie

Voeding- en Drankdagboek

Vergoedingen verzekeraars

Algemene
voorwaarden EN BEHANDEL-OVEREENKOMST

intakeformulieren volwassenen

intakeformulieren kinderen

intakeformulieren kinderen

wat houdt het consult in

VRAAGGESPREK:
We starten met het door u van tevoren ingevulde intakeformulier. Dit neem ik samen met u door.

POLS- TONGDIAGNOSE:
Volgens de Chinese en Ayurvedische traditie voel ik uw pols en bekijk ik uw tong.

LICHAMELIJK ONDERZOEK:
Er volgt een buikonderzoek (visceraal onderzoek). Met mijn handen voel ik de beweeglijkheid van het buikweefsel en de buikorganen, soms ook onderzoek van gewrichten en spieren (orthopedisch onderzoek).

Mesologie tong diagnose

METING:
Nu volgt er een (pijnloze) weerstandsmeting op de huid van de handen en voeten. Met electro fysiologische diagnostiek (EFD) worden lichaamsfuncties gemeten; de conditie van uw organen, hormoonhuishouding, zenuwhuishouding etc. Soms wordt het onderzoek aangevuld met metingen van mineralen, hormonen, enzymen en andere stoffen. Daarnaast meet ik altijd de gevoeligheid voor voeding. Hierna volgt de keuze van de in te zetten middelen. Deze wordt gecontroleerd via de EFD.

NABESPREKING:
Alle verzamelde gegevens uit het onderzoek interpreteer ik. Ik stel op basis hiervan een persoonlijke therapieplan vast. Dit kan bestaan uit het innemen van supplementen (bijvoorbeeld vitamines, mineralen, kruiden, homeopathie) en een voedingsadvies en soms een leefstijladvies.

Mesologie buik onderzoek

CONSULTVERSLAG:
Na uw consult ontvangt u per email of per post een verslag, u kunt het zo nog eens rustig nalezen of aan uw huisarts of specialist tonen.

AANTAL BEHANDELINGEN:
Het totale consult duurt in de regel anderhalf uur. Na 6 à 7 weken komt u terug voor controle en onderzoek ik u nogmaals. Zo nodig wordt de therapie aangepast. De ervaring leert, dat 3 à 5 afspraken nodig zijn.

Voor een mesologisch consult heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Mesologie EFD meting