06 - 50 56 81 73       info@mandersmesologie.nl

beroepsvereniging

Een mesoloog heeft een intensieve opleiding gevolgd.

De 4-jarige HBO plus opleiding Mesologie bestaat uit:

- Medische basiskennis volgens de Plato-eisen;
- Voedingsgeneeskunde;
- Westerse geneeskunde (o.a. anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie);
- Oosterse en Westerse geneeskunde (TCM en Ayurveda, filosofie, diagnostiek, voedingsleer);
- Homeopathie, kruidenleer en orthomoleculaire geneeskunde (vitaminen- en mineralenleer);
- Integratie: Electro Fysiologische Diagnostiek (diagnostische meting);
- Filosofie en psychologie;
- Klinische stage als co-therapeut.

Alle gediplomeerde Mesologen zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM) en geregistreerd bij het Register voor Mesologie (RM).

De Vereniging regelt onder meer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de beroepsethiek. Zij houdt toezicht houden op het niveau van de opleiding tot Mesoloog en bevordert postacademisch onderwijs. Ook draagt zij bij aan een betere samenwerking met de diverse disciplines binnen de gezondheidszorg.

Het Register vormt de bescherming van de Mesoloog en daarmee de kwaliteitswaarborg voor de patiënt. Er bestaat een titelbescherming van de Mesoloog en iedere Mesoloog wordt gehouden aan de reglementen van het beroep. Een Mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen.

De NVVM is aangesloten bij het onafhankelijk registratie-instituut Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en hiermee zijn Mesologen onderhevig aan het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

De organisatie en reglementen van de Mesologie zijn als hoogste gewaardeerd, o.a. door de consumentenbond in haar onderzoeken naar de kwaliteit van beroepsorganisaties in de alternatieve zorg. In december 2001, 2002 en 2005 heeft de Consumentenbond de NVVM de hoogst haalbare score toegekend (een 10).

Daarnaast ben ik aangesloten bij de VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen. Dit zorgt ervoor dat mijn mesologische consulten door nog meer verzekeraars (gedeeltelijk) vergoed worden.

Zowel de VBAG als de NVVM en RBCZ eisen jaarlijkse nascholingen waar ik ruimschoots aan voldoe.

Mesologie

RBCZ Mesologie